obradoiro de autoconstrución no campanario

Barrio do Campanario, A Coruña, 2010

Lugar do Campanario, nº18

leave a comment »

Advertisements

Written by desescribir

Setembro 20, 2010 at 11:57 am

Publicado en Uncategorized

clases de formación en seguridade (albanelería, fontanería e electricidade)

leave a comment »

Os días 15 e 16 de setembro, a xente participante no obradoiro, recibíu unhas clase de formación en seguridade para traballos específicos.

A primeira foi impartida por Bruno de Segaprel, e tivo que ver cos traballos de albanelería: falounos, entre outras cousas, dos riscos máis frecuentes e como evitalos, o uso correcto das ferramentas, así como o material de protección necesario para un traballo seguro.

A segunda clase impartiuna Irene, tamén de Segaprel; esta clase foi menos concurrida pois limitouse á xente que se especializará nos traballos de electricidade, que son un número limitado.

Irene falounos dos procedementos para traballar de maneira segura nuha instalación eléctrica xa existente ou de nova instalación, tamén comentou as problemáticas máis frecuentes e como enfrontalas.

Tódalas sesións foron moi formativas e agradecémoslle tanto aos docentes como os asistentes a súa adicación.

Written by desescribir

Setembro 17, 2010 at 11:58 am

Publicado en Uncategorized

Novas instalacións eléctricas

leave a comment »

Esta semana comezamos coas instalacións eléctricas das vivendas xa que o seu estado, en moitos casos, é altamente perigoso (cables sen ningún tipo de protección queimados e/ou empatados con celo, ausencia de limitadores ou de tomas de terra, etc.). Nalgunhas vivendas, hai parte da instalación que está en bo estado: cando é así aproveitamos todo o posible e só engadimos un novo circuíto, por exemplo, ou facémoslle a posta a terra.

Decidimos resolver as instalacións por superficie (é dicir, sen necesidade de facer rozas nin para o paso de tubos nin para enchufes ou caixas de derivación), protexidas por un tipo de tubo blindado pero flexible (o tubo negro que se ve nas fotos) que nos evita a utilización de cóbados para xiros e cambios de dirección, etc.

Na primeira foto deste post Pablo está a explicar como se conecta o cableado. Formamos a 4 persoas para acometer as instalacións axudadas por outros 4 auxiliares, de modo que a día de hoxe, xa temos 4 equipos capaces de resolver ¿4 vivendas por día?

Written by desescribir

Setembro 16, 2010 at 7:46 am

Publicado en Uncategorized

montaxe de cubertas 02

leave a comment »

A montaxe segue a bó ritmo, agás por uns pequenos problemas coa ferramenta (remachadora e soplete), xa subsanados, imos colléndolle xeito ao sistema e cada vez somos máis produtivos.

Subimos a continuación unha serie de imaxes que ilustran máis pormenorizadamente o proceso de montaxe. O sistema é moi rápido en superficies continuas, o que o complica un pouco máis son os remates.

Imaxes 01 e 02. Replanteo da plancha e cortado da mesma. Se é necesario a plancha pódese cortar ao ancho, quitándolle parte do aillamento e deixando a solapa de pegado máis longa.

Imaxes 03 e 04. As imaxes mostran o proceso de remache das placas; despois de presentalas fanse as perforacions mediante o taladro, tentando facelas coincidir na cresta da placa de fibrocemento, despois introdúcense os remaches no burato para pasar a aplicalos mediante a remachadora.

Imaxe 05. Finalmente procédese a soldas as pestañas mediante o soplete. Nótese na imaxe o sentido de solape das pestañas, elexido en función do vento dominante na zona, para evitar que o mesmo levante a unión.

Como nos explicou Jose Luís, o instalador que nos deu unhas clases prácticas sobre a colocación do sistema, o máis delicado na montaxe é evitar que o aire entre por debaixo das planchas, porque podería chegar a separalas da base.

Written by desescribir

Setembro 15, 2010 at 11:26 am

Publicado en Uncategorized

montaxe de cubertas

leave a comment »

Comezamos a montar o sistema de cubertas. A solución elexida incorpora aillamento e impermeabilización, é un sistema de grande eficacia para rehabilitación pois se aplica directamente e de maneira mecánica sobre cubertas de fibrocemento, evitándonos manipular as placas existentes que conteñen amianto.

O primeiro día, contamos coa axuda de José Luís, comercial da empresa que nos suministra o material, e montador profesional, él deunos as pautas sobre como aplicar o sistema e seguíunos na montaxe de algunhas planchas; o día seguinte comezamos pola nosa conta, organizando o grupo de traballo, de maneira que houbese unha rotación de xente nova cada tarde, (2 persoas con experiencia ensinan a 2 novatos) para poder ir aprendendo ao maior número de xente posible.

A segunda tarde colocamos ao redor de 60 metros cadrados, co que cremos que o traballo avanzará a bó ritmo.

Written by desescribir

Setembro 12, 2010 at 5:45 pm

Publicado en Uncategorized

primeiro curso de formación en seguridade

leave a comment »

Hoy (07.09.2010) tuvimos la primera de las clases de prevención de riesgos que organizamos en el barrio. Iago, de la empresa de prevención Segrapel, nos dio una clase bastante completa sobre las precauciones generales que debemos de tener en cuenta a la hora de acometer las obras previstas. Nos habló del uso adecuado e inadecuado de la maquinaria, de la señalización de los posibles peligros que detectemos y que se produzcan durante el taller, del material de protección que vamos a utilizar y cómo utilizarlo, de cómo actuar en el caso de que se produzca algún accidente en función de la gravedad de los mismos… Fue una clase amena e instructiva en la que la gente se mostró muy participativa preguntando y respondiendo a las cuestiones que Iago planteaba.

La próxima semana, a medida que vayamos comenzando los diversos tajos, están previstas charlas específicas para prevenir los peligros que nos vamos a encontrar en cada uno de ellos.

Written by desescribir

Setembro 12, 2010 at 5:04 pm

Publicado en Uncategorized

xestión de patrocinadores e proveedores (xullo-agosto 2010)

leave a comment »

Desde que terminamos el proyecto en la tercera semana de julio y durante todo el mes de agosto hemos estado haciendo gestiones para conseguir patrocinadores y proveedores que nos suministren materiales regalados y/o al más bajo coste posible para llevar adelante el obradoiro. A su precio de mercado no podríamos acometer más que una ínfima parte de las obras previstas, ya que el dinero del que podemos disponer es una décima parte de lo que realmente necesitaríamos para acometer una rehabilitación en condiciones del barrio.

Como era de esperar, el mes de agosto resultó de lo más inadecuado para hacer este tipo de gestiones, ya que la mayoría de las personas que pueden tomar decisiones en las empresas, están de vacaciones. Lo que más nos preocupaba era aprovechar el buen tiempo para solucionar el suministro y la instalación del material para las cubiertas; el proveedor se prestó a hacernos un precio realmente competitivo en su material y recibimos la primera entrega del material en la primera semana de septiembre. Si nos apuramos, lo dejaremos todo colocado antes de que comiencen las lluvias.

Las carpinterías son la segunda partida en orden de importancia en volumen económico y, dada la demora entre el pedido y el suministro (ya que se fabrican a medida) nos urge especialmente dejarla resuelta. Si todo va según lo previsto, en la semana del 20 de septiembre estará todo concretado.

Otra partida importante  es la de reparar o sustituir completamente las instalaciones eléctricas dentro de las viviendas.  Pablo Sande, de la empresa INEGA Instalaciones y montajes eléctricos, s.l., nos va a dar la formación necesaria para resolver todas las casuísticas que tenemos en el barrio. En cuanto al suministro del material, estamos negociando pero lo decidiremos la próxima semana.

TEAIS merece una mención especial, porque el precio que nos ha dado para el suministro de la pintura no lo esperábamos ni en nuestras mejores previsiones. Desde aquí le agradecemos el gesto.

Hay otras muchas empresas que se han comprometido a regalar y/o suministrar a bajo coste sus fabricados. Seguiremos informando…

Written by desescribir

Setembro 12, 2010 at 4:58 pm

Publicado en Uncategorized